Welcome to the world of
100%

Polityka prywatności


Klauzula ochrony prywatności

Funai Electric Europe Sp. z o o. przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony prywatności swoich Klientów oraz użytkowników tej strony internetowej. Niniejsza klauzula opisuje praktyki stosowane przez Funai Electric Europe Sp. z o o. w odniesieniu do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących prywatności lub danych osobowych. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej klauzuli ponieważ jej zapisy mogą ulegać zmianom. Zasady opisane w tym dokumencie pozostają w mocy przez okres trzydziestu dni od momentu przeniesienia ich do komputera klienta.. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące niniejszej klauzuli należy skontaktować się drogą korespondencyjną z zarządcą tej strony internetowej pod adresem:

marcin.manka@funai.pl
 
lub

FUNAI ELECTRIC EUROPE Sp. z o o.
17 STYCZNIA 45B
02-146 WARSZAWA, POLSKA

Zachowanie prywatności:

Funai nigdy nie ujawni ani nie odstąpi posiadanych danych osobowych Klientów jakimkolwiek osobom trzecim. Funai nie akceptuje ani nie stosuje jakiejkolwiek formy korespondencji typu „spam” lub niepożądanego telemarketingu, a także gwarantuje, że posiadane dane osobowe będą wykorzystywane przez przedstawicieli Funai wyłącznie w celu przekazywania informacji zwrotnej przy odpowiedzi na prośby Klientów o pomoc lub w celu obsługi złożonego zamówienia, przy uwzględnieniu następujących wyjątków:
(1)     O ile Klient udzieli na to zgody, możliwe niekiedy jest że kontakt z nim zostanie udostępniony autoryzowanemu centrum serwisowemu Funai w celu przyspieszenia naprawy lub rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej;
(2)     W sytuacji, gdy ujawnienie danych jest podyktowane wymogami prawnymi;
(3)     Gdy ujawnienie informacji jest konieczne dla zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia działań prawnych wobec osób, które naruszyły Zasady Korzystania ze strony internetowej Funai.
Gromadzenie danych osobowych

a) Zgłoszenia serwisowe
Osoby zwracające się do serwisu w celu skorzystania z jego pomocy są proszone przez Funai o udostępnienie swoich danych osobowych i danych do kontaktu w celu odpowiedniego wypełnienia ich bieżących i przyszłych oczekiwań dotyczących udzielenia wsparcia. Dane te nie będą wymieniane z żadną z osób trzecich, o ile nie zaistnieje taka konieczność ze względu na wypełnienie zobowiązania wobec Klienta.

b) Zamawianie produktów
Zamawiający produkty na tej stronie internetowej są proszeni o udostępnienie informacji do kontaktu z nimi takich, jak: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, dane karty kredytowej/płatniczej, która będzie użyta do zrealizowania płatności. Informacje powyższe posłużą wyłącznie do celów związanych z realizacją złożonego zamówienia. Dane te nie będą przekazywane żadnym z osób trzecich, o ile nie zaistnieje taka konieczność ze względu na realizację zamówienia.

c) Dobrowolne badania oczekiwań Klientów
Okresowo mogą być przeprowadzane badania preferencji Klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Zachęcamy Klientów do brania udziału w takich badaniach, gdyż dostarczają one istotnych informacji, które pomagają nam udoskonalać oferowane usługi i sposoby ich dostarczania do Klientów. Dane osobowe i udzielone odpowiedzi pozostają utajnione nawet wówczas, gdy badanie jest przeprowadzane przez osoby trzecie. Uczestnictwo w naszych badaniach jest całkowicie dobrowolne.

Informacje uzyskiwane w trakcie badań od osób biorących udział w naszych badaniach są sumowane z odpowiedziami innych Klientów w celu uzyskania ogólniejszych wniosków na podstawie zadanych pytań (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania, wykształcenie, zatrudnienie, dział przemysłu lub inne dane o charakterze demograficznym). Następnie informacje sumaryczne służą podnoszeniu poziomu jakości naszych usług oraz rozwijaniu nowych usług i produktów. Informacje sumaryczne nie są spersonalizowane i w takiej postaci mogą być przekazywane osobom trzecim.

Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta stanowi z jego strony akceptację zasad opisanych w powyższej klauzuli ochrony Prywatności oraz w zasadach korzystania.

Bezpieczeństwo danych:
 
a)  Stwierdzenia ogólne
Podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo naszej sieci komputerowej i systemów, nie możemy jednak zagwarantować, że nasze systemy zabezpieczeń uchronią przed działaniami osób trzecich tzw. „hakerów” zmierzającymi do pozyskania tych informacji. Podejmujemy weszlkie starania w celu ochrony danych umieszczonych w naszych wewnętrznych systemach, jednak przesyłanie danych do oraz z Funai jest realizowane na własne ryzyko użytkownika strony internetowej Funai.

b)  Dane finansowe
Nie ograniczając stwierdzeń ogólnych powyższego podpunktu a), bezpieczeństwo dotyczące danych finansowych użytkowników strony internetowej Funai (np. informacja o karcie kredytowej/płatniczej) jest sprawą najwyższej wagi dla Funai. Dane finansowe są w sposób automatyczny szyfrowane podczas transmisji pomiędzy komputerem użytkownika strony internetowej Funai a serwerem Funai przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) o długości klucza szyfrującego 128 bitów. Informacja finansowa po dotarciu do nas zostaje umieszczona na serwerze, który jest silnie zabezpieczony zarówno pod względem mechanicznym jak i elektronicznym. Nasze serwery są zabezpieczone elektronicznie tzw. ścianą ogniową i nie mają bezpośredniego połączenia z internetem.

Pliki typu cookies:
 
Strona internetowa Funai może okresowo wykorzystywać funkcję cookies do zapamiętywania i/lub śledzenia w jaki sposób strona jest używana. Plik cookie jest niewielką porcją danych wysyłaną przez przeglądarkę internetową i zapamiętywaną na dysku twardym komputera należącego do odwiedzającego stronę internetową Funai. Ta strona może korzystać z plików cookies dla utrzymywania w mocy autoryzacji użytkownika przy odwiedzaniu stron zabezpieczonych hasłami oraz aby zapamiętywać preferowane ustawienia własne. Funkcja cookies może również służyć do mierzenia i analizowania całkowitego ruchu na stronie oraz liczby odwiedzin. Taka informacja sumaryczna służy ulepszaniu strony internetowej Funai i stanowi źródło informacji dla działu odpowiedzialnego za wsparcie Klienta. Prosimy o zachowanie ostrożności przy udostępnianiu danych osobowych przez internet. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo haseł użytkownika jak i innych danych finansowych bądź rejestracyjnych spoczywa na nim samym. Fakt korzystania z tej strony przez użytkownika jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości wszystkich potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania ze strony internetowej Funai.

Zmiany do klauzuli ochrony prywatności:


Funai zastrzega sobie prawo do korekt, poprawek lub modyfikacji niniejszej klauzuli oraz innych dokumentów w dowolnym czasie i w dowolny sposób bez wcześniejszej informacji.

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »