Welcome to the world of
100%

Regulamin


Ograniczenia dotyczące udzielanych gwarancji oraz ponoszenia odpowiedzialności
 
Użytkownik korzysta ze strony internetowej FUNAI wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Firma FUNAI dołożyła wszelkich starań, aby umieszczone na jej stronie internetowej dokumenty, fotografie, ilustracje, materiały video, oprogramowanie, hiperlinki oraz inne informacje były przygotowane i obsługiwane z najwyższą starannością. Mimo to FUNAI nie gwarantuje, że do informacji umieszczonej na stronie nie wkradną się błędy lub nieścisłości. FUNAI ma prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian zawartości strony, w całości lub w jej części bez konieczności informowania o tym.

FUNAI nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnych obciążeń z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku przekazania danych lub innych informacji ze strony internetowej FUNAI do komputera użytkownika. Powyższe ma także zastosowanie w przypadku odwiedzania stron, do których odnośniki znajdują się na stronie FUNAI. W niektórych przypadkach użytkownik może napotkać na problemy przejawiające się w nieprawidłowym funkcjonowaniu strony FUNAI; może to być konsekwencją braku komunikacji, właściwości komputera użytkownika i zainstalowanego na tym komputerze oprogramowania. FUNAI może zawiesić lub zakończyć utrzymywanie tej strony w dowolnym momencie bez informowania o tym.
Odnośniki
 
FUNAI nie pobiera żadnych opłat za tworzenie odnośników do tej strony. Jednak FUNAI oczekuje uwzględnienia swojego stanowiska w przypadku umieszczania odnośników do tej strony i odpowiedniego zarządzania tymi odnośnikami. Nasze stanowisko wobec umieszczania odnosników do tej strony. Każda treść umieszczona na tej stronie może być dostępna za pośrednictwem odnośnika, o ile nie spowoduje to zakłócenia jej funkcjonowania lub jakiejkolwiek niedogodności dla FUNAI. Jednak nie dopuszcza się umieszczania odnośników w ramkach. Utrzymywanie bezpłatnych odnośników do strony FUNAI nie oznacza zrzeczenia się przez FUNAI praw własności do umieszczonych na tej stronie treści. Prosimy o umieszczanie powyższego zdania na przy każdym odnośniku do strony FUNAI.

Regulamin Sklepu internetowego FUNAI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.funai.pl/sklep, zwanym dalej Sklepem, jest FUNAI ELECTRIC EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  Oddział w Warszawie, 02 - 146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45 b, o  nr NIP 525 237 43 23, REGON 140677458, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000265200, o kapitale zakładowym w wysokości 132 600 000,00 PLN
 2. Adres Oddziału jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi następująco: FUNAI ELECTRIC EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 Stycznia 45 b, 02 – 146 Warszawa.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej ceny nie są obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami celnymi lub podatkami.
 4. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez witrynę internetową (Sklep internetowy) pod  adresem  www.funai.pl/sklep Dla stron transakcji wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podobnie inne informacje zawarte na stronie Sklepu, jak: zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Zawartość Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez Klienta (pisemnego potwierdzenia odbioru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki przy dostawie przez kuriera lub listonosza).
 6. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów  i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez Klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

§ 2. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji (podanie niezbędnych danych osobowych,  w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail, umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia). Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę e-mailem lub ewentualnie telefonicznie  jest zarazem okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego      z zakupu.
 3. W przypadkach uzasadnionych, Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 4. W sytuacjach wyjątkowych, gdy zamówienie dotyczy produktu bardzo nietypowego, które wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, Sklep może zażądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości zamawianego towaru. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast, w przypadku gdy Klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, a Sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia Klienta, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 5. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru ze Sklepu oraz z czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu  płatności i dostarczenia towaru który wynosi od 5 do 7 dni roboczych. Termin dostawy oznacza czas potrzebny na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne w magazynie Sklepu. Dostawa pocztą (przesyłka priorytetowa) oznacza od 2 do 3 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej jest doręczna adresatowi na drugi dzień roboczy po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie, czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku Klient jest każdorazowo informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, po złożeniu zamówienia.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD Polska Sp. z o.o. (bez ograniczeń) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 5.000,00 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy wskazanymi podczas składania zamówienia.
 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo uzgadniane z Klientem indywidualnie.
 8. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 9. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to paragon fiskalny lub oryginał faktury VAT) jest wysyłany wraz z kartą gwarancyjną pocztą, osobną przesyłką (nie jest dołączony do zamówionych towarów). Błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
 10. Możliwe są następujące formy zapłaty za zakupy w Sklepie:
  1. Za pobraniem – gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru,
  2. Przelewem na rachunek bankowy THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (POLSKA) S.A.,
  3. PL 59 2210 0009 0000 0000 0010 3678. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę Pro-forma.
  4. Towar jest wysyłany po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  5. Kartą płatniczą lub kredytową – akceptacji płatności dokonuje firma DialCom24 s.c.
  6. E-Przelewem – akceptacji płatności dokonuje firma DialCom24 s.c.

 11. Okres ważności zamówienia wynosi 14 dni od dnia jego złożenia, w przypadku braku płatności zamówienie zostaje anulowane.

§ 3. Gwarancja i zwrot towaru

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą być wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. Produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów znajdują się na stronie internetowej www.funai.pl. Dostępne są one także za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu: 0-801 338 624.
 2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są rękojmią sprzedawcy na warunkach wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (tj. zgodnie z przepisem art. 7 ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (urządzenie, wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu, itp.), a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
 4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sklepu na koszt Kupującego. Towary o wartości powyżej 500 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego któregokolwiek z warunków określonych w pkt 3 i 4, Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na rachunek bankowy (należy podać dane posiadacza rachunku i numer rachunku) czy poprzez uznanie rachunku karty płatniczej (kredytowej).
 6. W przypadku uznania odstąpienia od umowy, wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania od nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 7. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki w transporcie.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

§ 4 . Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba że Klient wyrazi podczas dokonywania zamówienia wolę wykorzystywania jego danych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych nie jest obowiązkowe i nie jest niezbędne dla złożenia zamówienia.
 2. Baza danych Klientów Sklepu jest zgłoszona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym odbiorcom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i owiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 4. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia założenia zamówienia.
 3. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w Sklepie, niewymienione powyżej, są opisane w  pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną część Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a  konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »